Mia Zhang
高级设计师 / 女 / 10年经验 / 杭州市-西湖区

个人介绍:


展开

热爱设计到狂热!

 • 6

  作品

 • 0

  见过

 • 0

  感兴趣

 • 网页设计、产品网站 收藏

  Mia Zhang
  562
  0
  3
 • 《生创精准医疗》医疗类企业门户网站 收藏

  Mia Zhang
  1490
  3
  7
 • 一组智能检测医疗手机界面设计 收藏

  Mia Zhang
  662
  0
  0
 • 一卡通,会员卡,VIP卡 收藏

  Mia Zhang
  1219
  0
  3
 • 大名软件邮件营邮产品网站首页设计(PSD) 收藏

  大名软件邮件营邮产品网站首页设计(PSD)

  Mia Zhang
  1443
  0
  0
 • 诺基亚西门子MBB工具界面设计 UI Design(psd分层) 收藏

  <p>               诺基亚西门子MBB工具界面设计。                </p>

  Mia Zhang
  1231
  0
  0
 • 政府行业设计禁忌 收藏

  1. 禁用黑色和灰色 2. 图像的处理 3. 地图的使用

  Mia Zhang
  48
  0
  0
 • 墅宇《官网建设》解决方案 收藏

  Mia Zhang
  78
  0
  0

最近访客

历史访问:26063 今日:2

hkw8875632

你好

2017-08-26

0 0
发表

hkw8875632

你好

2017-08-26

0 0
发表

hkw8875632

你好

2017-08-26

0 0
发表

Mia Zhang

在线指导喊

2016-03-10

0 0
发表

hkw3691531

我试试这个

2016-01-28

0 1
发表

hkw3691531

哈哈

2016-01-26

0 0
发表

hkw3691531

哈哈

2016-01-25

0 0
发表

Mia Zhang

欢迎大家留言。

2013-07-07

9 1

Mia Zhang

谢谢!

07月07日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

哈哈

01月26日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

我试试

01月26日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

哈哈

01月26日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

测试一下

01月26日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

测试

01月26日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

测试

01月26日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

测试

01月27日

hkw3691531 回复 Mia Zhang

我试试

01月28日

发表
看不清楚换一张?